Werkwijze

1. Afspraak inplannen

U kunt bij ons met of zonder verwijzing van een arts of specialist terecht. Via de website kunt u direct een afspraak inplannen. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar voor het inplannen van een afspraak op 078-3031212.

2. De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak zal er een gesprek plaatsvinden om de klachten en de hulpvraag goed in beeld te krijgen. Er wordt een screening gedaan om te kijken of fysiotherapie de juiste zorg is voor u. Na het gesprek zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Naar aanleiding van het gesprek en het lichamelijk onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld, indien mogelijk zal er een start worden gemaakt met de behandeling.

3. Neem het volgende mee naar de eerste afspraak

- Verwijzing en/of uitslagen van onderzoeken (indien van toepassing)
- Geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of identiteitskaart)
- Grote handdoek

4. Behandeling

Het behandelplan wordt afgestemd op u als persoon en gericht op uw persoonlijke hulpvraag. Gedurende het behandelproces wordt u gestimuleerd om naast de behandeling ook zelf actief aan de slag te gaan met verschillende factoren die een rol spelen binnen het gezondheidsprobleem. Dit om te voorkomen dat klachten terug keren.

5. Evaluatie

Gedurende het behandelproces zullen er diverse evaluatiemomenten plaatsvinden. Tijdens de evaluaties wordt er gekeken naar de vorderingen binnen het behandelplan. Indien nodig is er demogelijkheid om het behandelplan aan te passen zodat het behandeldoel zo efficiënt mogelijk bereikt wordt.

Tevens willen wij u vragen om een korte enquête in te vullen met betrekking tot de tevredenheid van de behandeling en onze praktijk. Voor u een kleine moeite en voor ons van toegevoegde waarde om onze kwaliteiten in de toekomst verder te verbeteren.