Tarieven

Fysiotherapie wordt niet standaard vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat de zorgverzekeraar alleen fysiotherapie vergoed indien u over een aanvullende verzekering beschikt. Het aantal vergoede behandelingen hangt af van de grootte van uw aanvullende verzekering, deze kunt u terugvinden in de bijhorende polisvoorwaarden.

TopzorgGroep Berkenhof heeft contracten met alle zorgverzekeraars.  Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.  Er zijn een aantal uitzonderingen wanneer fysiotherapie wel vanuit de basisverzekering wordt vergoed:
-        Kinderen met de leeftijd tot 18 jaar
-        Uw aandoening wordt door de overheid erkent als chronisch.

In dit geval worden de behandelingen vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening of uit uw aanvullende verzekering(indien u deze heeft afgesloten).  Voor behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, brengen wij per 1 januari 2024 de volgende tarieven in rekening.
Code Omschrijving Prijs in € Per
1000 Reguliere zitting 46,00 Zitting
1001 Reguliere zitting aan huis / uitbehandeling 76,00 Zitting
1002 Zitting inclusief inrichtingstoeslag 61,00 Zitting
1400 Eenmalig consult (op verzoek verwijzer) 76,00 Zitting
1864 Screening, intake en onderzoek na screening 76,00 Zitting
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 76,00 Zitting
1871 Intake en onderzoek na verwijzing uitbehandeling 107,00 Zitting
1200 Reguliere zitting manuele therapie 62,25 Zitting
1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie / verbijzondering 46,00 Zitting
Whatapp icoon