Vraag & Antwoord

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Indien u tenminste 24 uur van tevoren contact opneemt, wordt uw afspraak niet in rekening gebracht.

U kunt uw afspraak maken, verplaats en of afzeggen per telefoon, e-mail, of door langs te lopen bij onze praktijk. Op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) doen wij ons best om u, bij geen gehoor, nog op dezelfde dag terug te bellen. U kunt ons bereiken op 078-3031212 of berkenhof@topzorggroep.nl

Fysiotherapie (en ook sportfysiotherapie en manuele therapie) is vrij toegankelijk. Dit betekent dat u in veel gevallen geen verwijzing nodig hebt van de huisarts of specialist. U kunt meteen een afspraak maken via de knop maak een afspraak. Voor chronische indicaties zoals bij een beroerte, claudicatio intermittens (etalagebenen) en artrose in de heup of knie is wel een verwijzing nodig.

Klik hier voor meer informatie over de vergoeding voor fysiotherapie, onder andere voor meer informatie van de vergoeding bij een chronische indicatie.

Onze therapeuten hebben allen hun specialisaties. De extra handelingen zijn geen kosten verbonden. Binnen elke aanvullende verzekering heeft u 9 behandelingen manuele therapie die vergoed worden. Is er meer manuele therapie nodig, dan worden hier geen extrakosten voor in rekening gebracht.

Wij verzoeken u bij elke behandeling een handdoek mee te nemen. Bij de eerste afspraak ook uw legitimatiebewijs (ID, paspoort of rijbewijs)en (indien nodig) een verwijsbrief van de (huis)arts of specialist.

TopzorgGroep Berkenhof heeft een contract met alle zorgverzekeraars. U kunt dus ook bij ons terecht als u een naturapolis hebt.

Indien u niet of onvoldoende(aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie en/of oefentherapie bij een Nederlandse zorgverzekeraar, zijn de tarieven op deze pagina van toepassing. Als uw e-mailadres en telefoonnummer bij ons bekend zijn, ontvangt u de nota digitaal. Indien u de nota liever niet digitaal wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

Wanneer u voor de eerste keer bij ons komt, proberen we meteen te starten met de eerste behandeling. Onderdelen hiervan zijn de intake, onderzoek en behandeling. Voor de eerste afspraak worden dan twee zittingen gerekend. Heb jij een andere vraag over uw factuur? Neem dan contact met ons op via 078-3031212 of berkenhof@topzorggroep.nl

Klik hier voor onze actuele openingstijden. Wij zijn tevens 3 avonden per week geopend!

In bepaalde gevallen kan (een deel van) de behandeling aan huis plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe heup heeft gekregen. Hebt u een vraag over fysiotherapie aan huis? Neem dan contact met ons op via 078-3031212 of berkenhof@topzorggroep.nl. We helpen u graag verder. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor fysiotherapie aan huis? Vraag uw huisarts of specialist om meer informatie en een mogelijke verwijzing voor fysiotherapie aan huis.

Indien u een klacht wilt indienen, dan richt u zich in eerste instantie tot uw behandelend therapeut. Uw therapeut zal proberen samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal gepoogd worden samen met één van de praktijkhouders, doormiddel van een klachtenformulier, tot een juiste beslissing te komen. Natuurlijk doen wij er alles aan klachten te voorkomen!

Alle fysiotherapeuten van TopzorgGroep Berkenhof voldoen aan de door het SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie) en KNGF gestelde kwaliteitseisen en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het SKF.

Tevens zijn wij aangesloten bij verschillende netwerken waaronder het SNRD (Schouder Netwerk Rotterdam Drechtsteden), FysioDordt schoudernetwerk, FysioDordt voorste kruisband netwerk. Jaarlijks volgen alle fysiotherapeuten cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden en te verbreden.