Vergoeding fysiotherapie


Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij sommige zorgverzekeraars kunt u kiezen voor een bepaald budget, maar de meeste vergoeden een maximaal aantal behandelingen. Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, maar wel naar de fysiotherapeut gaat, komen de kosten voor eigen rekening. Heeft u een indicatie voor chronische fysiotherapie? Lees dan verder bij ‘vergoeding chronische fysiotherapie’.

Vergoeding fysiotherapie voor kinderen
De vergoeding voor fysiotherapie voor kinderen is anders geregeld dan de vergoeding voor fysiotherapie voor volwassenen. Bij kinderen (<18 jaar) vergoedt de zorgverzekering twee keer negen behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Vergoeding fysiotherapie bij een chronische aandoening
Bepaalde chronische aandoeningen worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer u geen aanvullende verzekering hebt, of het aantal behandelingen is niet toereikend, komen de kosten voor eigen rekening. Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden. Indien er sprake is van een chronische aandoening hebt u altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Voorbeeld: u hebt een indicatie voor chronische fysiotherapie en u heeft een aanvullende verzekering met tien behandelingen fysiotherapie. Dan worden de eerste tien behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. De tien die daarop volgen zijn vooreigen rekening en vanaf de 21e krijgt u de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. In een aantal gevallen worden fysiotherapie of oefentherapie wél vergoed vanuit de basisverzekering. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van heup en knieartrose. Vanaf 2018 worden de eerste 12 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Vraag bij uw verzekeraar of de behandelingen voor uw chronische aandoening vergoed worden.

Vergoeding gespecialiseerde therapie
Ga je naar een gespecialiseerde fysiotherapeut, zoals een manueel therapeut? Dan wordt dit
meestal vergoed vanuit het budget voor fysiotherapie. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Vergoeding herstelzorg COVID-19
Als u ernstige klachten of beperkingen ervaart na COVID-19 kan fysiotherapie helpen. Of u fysiotherapie nodig hebt wordt bepaald door uw huisarts of medisch specialist op grond van uw klachten. Deze zorg wordt onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling. Wel geldt het eigen risico. Paramedische behandelingen die voor 18 juli 2020 zijn gegeven worden niet vergoed onderdeze regeling. Bekijk deze website voor meer informatie. 

Eigenrisico fysiotherapie
Zorg die wordt vergoed uit de aanvullende verzekering heeft geen invloed op het eigen risico. Hebt u chronische fysiotherapie uit de basisverzekering, dan heeft dit welinvloed op het eigen risico.

Tarieven fysiotherapie 2023
TopzorgGroep Berkenhof hanteert detarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie en/of oefentherapie bij een Nederlandse zorgverzekeraar, zijn de tarieven op deze pagina van toepassing.

Verwijzing fysiotherapie
Als u naar de fysiotherapeut gaat, hebt u in de meeste gevallen geen verwijzing van uw huisarts nodig. U hebt alleen een verwijzing nodig voor chronische fysiotherapie en beweegprogramma’s.